การพยากรณ์ยอดขาย เพื่อทำแผนธุรกิจร้านอาหาร - Amarin Academy

การพยากรณ์ยอดขาย เพื่อวางแผนธุรกิจร้านอาหาร

        การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) คือ การคาดการณ์หรือประเมินยอดขายที่ร้านอาหารจะขายได้ จากการนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นยอดขายในอดีต การสำรวจตลาด สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ยอดขายนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก ทั้งคนกำลังจะเปิดร้านอาหาร หรือผู้ประกอบการร้านอาหารในปัจจุบัน

การพยากรณ์ยอดขาย

เพื่อวางแผนธุรกิจร้านอาหาร

การพยากรณ์ยอดขาย


ความสำคัญของการพยากรณ์ยอดขาย

 • สำหรับคนที่กำลังจะเปิดร้านอาหาร

        เนื่องจากคนที่อยากเปิดร้านอาหาร ควรจะต้องเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของร้าน หรืออาจจะใช้ยื่นกับสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งการพยากรณ์ยอดขายจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ ช่วยประเมินรายรับ ผลกำไร และโอกาสการเติบโตของร้านอาหาร ทำให้แผนธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และมีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น หรือแม้แต่แล้วดึงดูดให้คนมาร่วมลงทุนได้อีกด้วย

 • สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

        การพยากรณ์ยอดขาย จะช่วยผู้ประกอบการเข้าใจตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อยอดขาย และเป็นเหมือนเป้าหมายที่ร้านควรจะทำยอดขายให้ได้ตามที่ประมาณไว้ ทำให้สามารถกำหนดแนวทางบริหารจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนขยายร้าน จำนวนพนักงาน เงินลงทุนในด้านการตลาด และด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาแผนการขายของร้านให้ดีขึ้น ดังนั้น การประมาณการจำนวนเงินในการลงทุน และยอดขายก็เป็นสิ่งที่ควรทำทั้งคนที่คิดจะเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหาร และเจ้าของร้านอาหารเอง 

การพยากรณ์ยอดขาย

วิธีการพยากรณ์การขาย

         1. คาดการณ์ยอดขายในแต่ละเดือน
        การพยากรณ์ยอดขายนิยมคิดเป็นรายเดือน ถ้าเป็นร้านที่เซ้งมาก็อาจจะใช้ข้อมูลการขายจากผู้ประกอบการคนก่อนได้ แต่หากเป็นร้านอาหารใหม่ที่ไม่มีข้อมูลการขายมาก่อนเลย คุณจะต้องประเมินยอดขายจากการวิเคราะห์ตลาด ศึกษาคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงข้อมูลจากการสังเกตและประสบการณ์ เช่น 

 • ร้านที่เปิดใหม่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า จึงมียอดขายน้อยในช่วงแรก และน่าจะเพิ่มขึ้นในภายหลัง
 • เฝ้าสังเกตร้านอาหารในพื้นที่ เพื่อดูจำนวนลูกค้าและพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
 • ดูจำนวนลูกค้าเฉลี่ยของร้านแบบเดียวกัน ขนาดพอๆกันในทำเลใกล้เคียง
 • ร้านอาหารอยู่ในย่านคนทำงาน และมีกลุ่มลูกค้าเป็นพนักงานแถวนั้น ก็น่าจะมียอดขายในช่วงวันจันทร์-ศุกร์สูงกว่าในวันเสาร์-อาทิตย์ 
 • ร้านอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือห้างสรรพสินค้า คาดการณ์ว่ายอดขายในช่วงวันหยุดควรจะสูงกว่าวันธรรมดา 
 • ลูกค้ามักจะมีกำลังซื้อในช่วงต้นเดือนมากกว่าปลายเดือน 
 • ลูกค้าจะมีการใช้เงินเยอะขึ้นในช่วงเดือนท้ายๆ ของปีที่โบนัสออก ยอดขายจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าเดือนอื่นๆ 

        เมื่อเริ่มเปิดร้านอาหารไปสักระยะหนึ่ง ผู้ประกอบการจะเริ่มเห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ว่าควรจะปรับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร มีการปรับเมนูหรือราคาอาหาร และพยากรณ์ยอดขายได้แม่นยำมากขึ้น ผู้ประกอบการอาจจะลองคาดการณ์หลายรูปแบบ เช่น ยอดขายแบบมองโลกในแง่ดี แบบแง่ร้าย และแบบตามความเป็นจริง เพื่อเตรียมรับกับทุกสถานการณ์

         2. พิจารณาปัจจัยอื่นๆ 

        อย่าลืมคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อยอดขายของร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล ฤดูกาล หรือแม้แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โรคระบาด สถานการณ์ต่างๆ     

 • ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน ยอดขายของร้านอาหารในกรุงเทพก็น่าจะน้อยลง แต่ร้านในแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัดจะสูงขึ้น 
 • ร้านที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ยอดขายก็จะลดลงในช่วงปิดเทอม
 • ร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มเย็น เช่น ร้านกาแฟ ชานมไข่มุก หรือแม้แต่บิงซู ก็จะมียอดขายสูงขึ้นในช่วงอากาศร้อน แต่ยอดขายอาจจะลดลงในช่วงที่อากาศหนาว
 • ในช่วงที่สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ มีความตึงเครียดทางการเมือง หรือมีโรคระบาด ก็จะมีลูกค้าเข้าร้านน้อยลง ทำให้ยอดขายของร้านตกตามไปด้วย

การพยากรณ์ยอดขาย

         3. ราคาอาหารที่เหมาะสม

        ยอดขายของร้านอาหารนั้น ขึ้นอยู่กับราคาขายของอาหาร การตั้งราคาจะต้องดูจากต้นทุนวัตถุดิบแต่ละเมนูให้อยู่ที่ประมาณ 30-35% ของราคาขาย แตกต่างกันไปตามประเภทของร้านอาหารและกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ ยังต้องเปรียบเทียบราคากับร้านคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน เพื่อไม่ให้สูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดมากจนเกินไป ในกรณีที่ร้านมีเมนูอาหารไม่มาก คำนวณยอดขายโดยประมาณได้จาก ราคาอาหารคูณกับปริมาณที่คาดว่าจะขายได้ 

 ราคาขาย X ปริมาณที่คาดว่าจะขายได้ = ยอดขาย

        สำหรับร้านอาหารที่มีเมนูอาหารและราคาหลากหลาย อาจจะคาดการณ์จำนวนลูกค้าต่อเดือนจากจำนวนที่นั่งในร้านว่ารองรับลูกค้าได้กี่คน และจำนวนรอบในการเข้าใช้บริการ แล้วคูณด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ลูกค้าซื้ออาหาร 

จำนวนลูกค้า X ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน = ยอดขาย

        นอกจากนี้ อย่าลืมคำนึงถึงยอดขายในช่องทางอื่นๆ เช่น อาหารสำหรับนำกลับบ้านหรือบริการส่งอาหาร ซึ่ง การพยากรณ์ยอดขาย ควรคิดทบทวนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ยอดขายที่ตรงกับความเป็นจริง สามารถนำมาคำนวณหากำไร และวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของร้านอาหารต่อไป  

 

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจ

จัดการเงินธุรกิจ ก่อนจะ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง”

ธุรกิจอาหารที่สามารถอยู่รอดได้ใน วิกฤต COVID-19

เรื่องแนะนำ

ขายดีจนเจ๊ง

จัดการเงินทุนหมุนเวียน ป้องกันอาการ ขายดีจนเจ๊ง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ขายดีจนเจ๊ง กันมาบ้างแล้ว อาการอย่างนี้มักเกิดกับธุรกิจที่ไม่ได้มีการวางแผนเรื่องการจัดการเงินทุนหมุนเวียน แล้วจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณไม่ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่อง ลองมาติดตามกันครับ

จัดการเงินธุรกิจ

จัดการเงินธุรกิจ ก่อนจะ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง”

สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจคือ “หมุนเงินให้ทัน” หรือ “ชักหน้าให้ถึงหลัง” นั่นเอง แล้วทำยังไงถึงจะหมุนเงินทันละ? วันนี้ผมมี 5 วิธี จัดการเงินธุรกิจ มาแชร์

การเงินในธุรกิจ

การเงินในธุรกิจ มีปัญหา ต้องจัดการอย่างไร?

เมื่อคุณทำธุรกิจได้สักระยะหนึ่งแล้วพบว่าระบบ การเงิน ในธุรกิจของคุณนั้นดันเกิดปัญหา ชักหน้าไม่ถึงหลัง ยอดรายจ่ายสูงกว่ารายรับ คุณสามารถจัดการระบบการเงินได้ด้วยตัวคุณเอง

กสิกรไทย

กสิกรไทย เพิ่มการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ ตั้งเป้าปี63 สินเชื่อเติบโต 4-6 %

ก่อนหน้านี้ธนาคาร กสิกรไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับการ อนุมัติเป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย สำหรับปี 2563 ซึ่งทางกสิกรเล็งเห็นว่า ปี 2563 ปัจจัยท้าทายกดดันเศรษฐกิจไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเดินหน้าสร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชีวิตและธุรกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มการปล่อยสินเชื่อรายย่อยด้วยการใช้ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%   แผนปี 2563 ธนาคาร กสิกรไทย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ เงินบาทที่ยังคงแข็งค่าส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คาดว่าปี 2563 การส่งออกไทยจะขยายตัวติดลบที่ -2% ด้านภาคเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการเดินหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทิศทางดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง”   ภายใต้ปัจจัยความท้าทายต่าง ๆ ธนาคาร กสิกรไทย กำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2563 กำหนดเป้าหมายธุรกิจ “To Empower Every Customer’s Life and Business” […]

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด
ในเครือ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4669, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน
02-422-9999 ต่อ 4180
(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-664-0666, 091-729-8060
E-mail : sineenart_ya@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.