พาณิชย์ฯ ประกาศรางวัล Thailand Franchise Award 2023 สุดยิ่งใหญ่!

พาณิชย์ฯ ประกาศรางวัลการประกวด Thailand Franchise Award 2023 จัดพิธีมอบสุดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 4

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ การประกวด Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023 จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสุดยิ่งใหญ่กับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กับรางวัลแห่งเกียรติยศ 5 ประเภท 13 รางวัล เพื่อเชิดชูธุรกิจ แฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี และเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านการจัดงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยปีนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 54 แบรนด์ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) ซึ่งรางวัลในการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล โดยแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่

ประเภทที่ 1 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด รวม 3 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม (BEST SMALL FRANCHISE)

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (BEST MEDIUM FRANCHISE)

บริษัท ธณ คอนซัลแทนท์ จำกัด แบรนด์ Tora Cha

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม (BEST LARGE FRANCHISE)

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แบรนด์ Sukishi korean charcoal grill

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม รวม 5 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม (BEST FOOD FRANCHISE)

บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ AKA

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม (BEST BEVERAGE FRANCHISE)

บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ DAKASI

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม (BEST SERVICE FRANCHISE)

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด แบรนด์ BEST Express

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม (BEST RETAIL FRANCHISE)

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แบรนด์ วงษ์พาณิชย์

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม (BEST EDUCATION FRANCHISE)

บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด แบรนด์ Smart Brain

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน รวม 2 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE)

บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ KAMU KAMU

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม (BEST INNOVATION FRANCHISE)

บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LaundryBar

ประเภทที่ 4 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (BEST OVERSEAS FRANCHISE)

บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

ประเภทที่ 5 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล ดังนี้

– รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง (FRANCHISE RISING STAR 2023)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ Coffee Journey

– รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี (FRANCHISE OF THE YEAR 2023)

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

โดยนายทศพล  ทังสุบุตร  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล พร้อมทิ้งท้ายว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล
จะได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น ขอให้ตระหนักว่านับแต่นี้ไปธุรกิจของท่านได้เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจแฟรนไชส์รายอื่นแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ เชื่อว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้น ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีตลอดไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านมีแต้มต่อและได้เปรียบในการแข่งขัน”

ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นทางเลือกในการ ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดี รับผลตอบแทน และตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งเสริมให้รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) เป็นรางวัลที่มีคุณค่ามีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ นักลงทุนผู้บริโภค และสาธารณชน

เรื่องแนะนำ

มิชลินสตาร์

ประกาศผลร้านอาหาร มิชลินสตาร์ พร้อมเปิดตัว มิชลิน ไกด์ ฉบับกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพังงา ปี 2020

เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับคู่มือมิชลิน ไกด์ ฉบับกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพังงา ประจำปี 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว พร้อมกันนี้ยังได้มีการประกาศร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Michelin Star Revelation ( มิชลินสตาร์ ) อีกด้วย โดยในปีนี้ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน 1 ดาว มีจำนวนทั้งหมด 24 ร้าน (เป็นร้านเดิม 20 ร้าน + ร้านใหม่ 4 ร้าน) และร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน 2 ดาว มีทั้งหมด 5 ร้าน (ร้านเดิม 3 ร้าน + ร้านใหม่ 2 ร้าน) มีรายชื่อร้านอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ   ร้านอาหาร มิชลินสตาร์ Michelin Star Revelation 2020 […]

เทรนด์ร้านอาหารปี 2018

เทรนด์ร้านอาหารปี 2018 รู้แล้ว ปรับเลย!

ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตมนุษย์เช่นนี้ ร้านอาหารก็ควรปรับเปลี่ยนบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมดังกล่าว ว่าแต่ เทรนด์ร้านอาหารปี2018 เป็นอย่างไรบ้างนะ

ไมเนอร์

“ ไมเนอร์ ” ทุ่ม 2 พันล้าน ซื้อกิจการไก่ทอด “ บอนชอน ” ในไทย

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT  ประกาศเข้าลงทุนใน บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด ประเทศไทย (ชิคเก้น ไทม์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารชื่อดังภายใต้แบรนด์ไก่ทอด บอนชอน กว่า 40 สาขา ในประเทศไทย ด้วยการลงทุนในสัดส่วน 100% ใน ชิคเก้น ไทม์ โดยเม็ดเงินลงทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนถึง 2 พันล้านบาท   “ ไมเนอร์ ” ทุ่ม 2 พันล้าน ซื้อกิจการไก่ทอด “ บอนชอน ” ในไทย การลงทุนของ ไมเนอร์ ในครั้งนี้ นายวิลเลียม เอลล์วูด ไฮเน็คกี ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT เล็งเห็นว่า ไก่เป็นหนึ่งในเนื้อสัตว์ที่คนไทยให้ความนิยมรับประทานมากที่สุด และตลาดไก่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก ซึ่งจากการที่ใช้เวลาในการค้นหาแบรนด์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเสริมสร้างเครือร้านอาหารของไมเนอร์ ก็พบว่า บอนชอนมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากกับแบรนด์ที่มีอยู่ในการเป็นร้านอาหารแบบนั่งทาน […]

Food Trend Connect

สรุปประเด็นความรู้สำคัญ จากงาน Food Trend Connect 2019 โดย Amarin Academy

ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Amarin Academy 3rd Anniversary : Food Trend Connect 2019 งานครบรอบ 3 ปี ของ Amarin Academy คอมมูนิตี้เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ของเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ที่มารวมตัวกันในงานนี้นับร้อยท่าน ซึ่งความตั้งใจของการจัดงานนี้เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการได้มารวมตัวกันเพื่อสร้าง connection ใหม่ๆ เพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ และอีกหนึ่งจุดประสงค์ของงานนี้ ก็เพื่อให้ทุกท่านได้มาอัพเดตข้อมูลความรู้ และเทรนด์ของธุรกิจอาหารในปี 2020 โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนง เจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ที่มาแชร์ประสบการณ์ ปัญหาจริงๆ ในการทำร้าน  รวมถึงกลยุทธ์การปั้นคอนเทนท์ให้ปัง จาก Influencer จากเพจที่มียอดผู้ติดตามหลักล้าน เรียกว่าจัดเต็มส่งท้ายปีแบบไม่มีกั๊ก วันนี้เราจะมาสรุปประเด็นความรู้สำคัญ จากงาน Food Trend Connect 2019 โดย Amarin Academy สรุปประเด็นความรู้สำคัญ จากงาน Food Trend Connect 2019   โปรโมทร้านให้โดนใจ สไตล์ […]

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด
ในเครือ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4669, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน
02-422-9999 ต่อ 4180
(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-664-0666, 091-729-8060
E-mail : sineenart_ya@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.