พาณิชย์ฯ ประกาศรางวัล Thailand Franchise Award 2023 สุดยิ่งใหญ่!

พาณิชย์ฯ ประกาศรางวัลการประกวด Thailand Franchise Award 2023 จัดพิธีมอบสุดยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 4

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ การประกวด Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023 จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติสุดยิ่งใหญ่กับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กับรางวัลแห่งเกียรติยศ 5 ประเภท 13 รางวัล เพื่อเชิดชูธุรกิจ แฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และนักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี และเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านการจัดงานประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ โดยปีนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 54 แบรนด์ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (10 กรกฎาคม 2566) ซึ่งรางวัลในการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล โดยแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่

ประเภทที่ 1 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด รวม 3 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม (BEST SMALL FRANCHISE)

บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม (BEST MEDIUM FRANCHISE)

บริษัท ธณ คอนซัลแทนท์ จำกัด แบรนด์ Tora Cha

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม (BEST LARGE FRANCHISE)

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แบรนด์ Sukishi korean charcoal grill

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม รวม 5 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม (BEST FOOD FRANCHISE)

บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ AKA

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม (BEST BEVERAGE FRANCHISE)

บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ DAKASI

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม (BEST SERVICE FRANCHISE)

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด แบรนด์ BEST Express

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม (BEST RETAIL FRANCHISE)

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แบรนด์ วงษ์พาณิชย์

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม (BEST EDUCATION FRANCHISE)

บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด แบรนด์ Smart Brain

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน รวม 2 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม (BEST EXPORT FRANCHISE)

บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ KAMU KAMU

– รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม (BEST INNOVATION FRANCHISE)

บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LaundryBar

ประเภทที่ 4 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ รวม 1 รางวัล ดังนี้

– รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม (BEST OVERSEAS FRANCHISE)

บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

ประเภทที่ 5 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี รวม 2 รางวัล ดังนี้

– รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง (FRANCHISE RISING STAR 2023)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ Coffee Journey

– รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี (FRANCHISE OF THE YEAR 2023)

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

โดยนายทศพล  ทังสุบุตร  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล พร้อมทิ้งท้ายว่า “ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล
จะได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น ขอให้ตระหนักว่านับแต่นี้ไปธุรกิจของท่านได้เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจแฟรนไชส์รายอื่นแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ เชื่อว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้น ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีตลอดไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านมีแต้มต่อและได้เปรียบในการแข่งขัน”

ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นทางเลือกในการ ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดี รับผลตอบแทน และตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งเสริมให้รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award) เป็นรางวัลที่มีคุณค่ามีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ นักลงทุนผู้บริโภค และสาธารณชน

เรื่องแนะนำ

เทรนด์ธุรกิจปี 2018

เทรนด์ธุรกิจปี 2018 ธุรกิจใดมาแรงไปดูกัน

ใครที่กำลังวางแผนธุรกิจในปีหน้าอยู่ หรือกำลังคิดว่าอยากเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ ลองศึกษา เทรนด์ธุรกิจปี 2018 ดูนะครับ เผื่อนำไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

สตาร์ทอัพ

SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 เปิดโอกาสนักศึกษาไทยสาย สตาร์ทอัพ

เป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทย มาร่วมแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ สตาร์ทอัพ ระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 เพราะโอกาสทางธุรกิจนั้นเปิดกว้างมากขึ้น นักศึกษาไทยจำนวนมาก ก็มีความสามารถที่ก้าวไกลในการวางแผนธุรกิจสตาร์ทอัพได้ดีเช่นกัน ซึ่งปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วย จากเดิมที่เป็นการแข่งขันเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น   SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 โดยการประกวดในปีนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ Sustainability (ความยั่งยืน) สำหรับนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีและโทภาคภาษาอังกฤษ  ชิงชนะเลิศถ้วยรางวัล พร้อมทั้งรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1,800,000 บาท  การแข่งขันแผนธุรกิจ สตาร์ทอัพ SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2020 เป็นการแข่งขันที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการ กระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เชื่อมโยง นวัตกรรม การวิจัย การสร้างสังคมและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างประเทศ และเป็นแพลทฟอร์มที่ให้นักลงทุนค้นพบธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ และทีมงานที่มีคุณภาพสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจหรือลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ได้แบบยั่งยืน เป็นโอกาสที่นักศึกษาสามารถพบเจอกับนักลงทุนที่มีคุณภาพ และสามารถช่วยกันผลักดันจากไอเดียดีๆ ให้กลายเป็นธุรกิจที่แท้จริงได้ ก่อนหน้านี้ช่วงปี 2002 […]

ขยะพลาสติก

ส่องแบรนด์ใหญ่ เดินหน้าลด ขยะพลาสติก แบบใช้แล้วทิ้ง Single-use plastics

วิกฤตปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก กำลังส่งผลร้ายอย่างมากมายกับโลกของเรา เห็นได้จากข่าวต่างๆที่ผ่านมา เปิดปัญหากับสัตว์ต่างๆ และธรรมชาติอย่างร้ายแรง ทำให้ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กรทั่วโลก เริ่มหันมาให้ความสำคัญ และตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้น รวมถึงแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารทั่วโลก ซึ่งเป็นธุรกิจที่นับว่ามีปริมาณการใช้ ขยะพลาสติก แบบใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastics) เป็นจำนวนมาก ก็เริ่มรณรงค์และหาทางออกในเรื่องนี้  เรามาดูกันว่ามีแบรนด์ใดบ้าง   แบรนด์ใหญ่ เดินหน้าลด ขยะพลาสติก แบบใช้แล้วทิ้ง Starbucks แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Starbucks ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ประกาศเลิกใช้หลอดพลาสติกใช้แล้วแบบ Single Use ในทุกสาขาทั่วโลกภายในปี 2563 ในทุกสาขาทั่วโลกภายในปี 2563 ของ Starbucks เพื่อให้แบรนด์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากใช้หลอดที่ทำจากวัสดุดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างกระดาษ หรือพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทดแทนแล้ว ในปัจจุบัน Starbucks ยังออกแบบฝาปิดแก้วสำหรับเครื่องดื่มเย็นบางชนิดให้สามารถยกดื่มได้ง่ายแบบไม่ต้องใช้หลอด โดยเริ่มใช้ในหลายๆ สาขาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งหากสามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้สำเร็จ Starbucks จะสามารถกำจัดหลอดพลาสติกไปได้กว่า 1,000 ล้านชิ้น/ปี เลยทีเดียว *ข้อมูลจาก Ocean Conservancy องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดูแลปกป้องมหาสมุทรพบว่า ตลอด 30 […]

สร้าง Content ว้าว! จนลูกค้ามาต่อคิว

 ในการทำการตลาดออนไลน์หรือ Digital Marketing ในยุคปัจจุบันนี้ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่จะไปโฟกัสแต่เครื่องมือ โฟกัสแต่เคล็ดลับเทคนิคต่างๆ ในการซื้อโฆษณา

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4669, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-664-0666, 091-729-8060
E-mail : sineenart_ya@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2023 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.