ต่อเติมพื้นที่อาศัยเป็นคาเฟ่ ต้องรู้เรื่องกฎหมายอะไรบ้าง ?

ต่อเติมพื้นที่อาศัยเป็นคาเฟ่ ต้องรู้เรื่องกฎหมายอะไรบ้าง ?

ต่อเติมพื้นที่อาศัยเป็นคาเฟ่
ต้องรู้เรื่องกฎหมายอะไรบ้าง ?
ปรับปรุงอาคาร ที่จอดรถ เพื่อพาณิชย์
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับคนทำคาเฟ่

ธุรกิจคาเฟ่ยังคงเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผู้ประกอบการหลายต่อหลายคนให้ความสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาด ด้วยความนิยมนี้จึงทำให้เราสามารถพบเห็นการเปิดร้านคาเฟ่ใหม่ได้เรื่อย ๆ ซึ่งก็มีทั้งร้านขนาดใหญ่ กลาง เล็กคละกันไป แม้ว่าธุรกิจรูปแบบนี้จะเปิดได้ไม่ยาก แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าในการทำธุรกิจก็ยังต้องให้การคำนึงถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะในการเริ่มต้นเปิดร้าน ที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการดัดแปลง ออกแบบอาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ก็เพื่อให้พื้นที่นั้น ๆ มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงมีเสถียรภาพในเชิงภาษีและการทำบัญชีในอนาคต แม้ว่าร้านกาแฟขนาดเล็กอาจไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายบางข้อ แต่การรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำ ก็จะช่วยเปิดมุมมอง หรือทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ในอนาคต เมื่อถึงคราวที่ต้องการขยับขยาย ว่าแต่เราควรรู้กฎหมายอะไรบ้าง ? มาดูกัน

 

  • กฎหมายควบคุมอาคารเบื้องต้น

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนิยามทางกฎหมายอาคารของ “ร้านกาแฟหรือคาเฟ่” ว่าร้านรูปแบบนี้เข้าข่ายทั้งการเป็น “อาคารพาณิชย์” และ “ภัตตาคาร” จึงต้องทำการพิจารณากฎหมายของทั้งสองส่วนไปพร้อม ๆ กัน โดย ทางกฎหมายได้มีการนิยามว่า

– อาคารพาณิชย์ คือ อาคารใด ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ และเป็นอาคารที่ก่อสร้างห่างจากถนนไม่เกิน 20 เมตร

– ภัตตาคาร คือ อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในหรือนอกอาคาร โดยไม่ได้กำหนดขนาดขั้นต่ำไว้

– ที่ว่าง คือ พื้นที่อันปราศจากหลังคา หรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม อาจจะเป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักขยะ หรือที่จอดรถ รวมถึงสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น ซึ่งในกฎหมายบางข้อ อาจมีข้อห้ามในส่วนของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรด้วย

ซึ่งทั้งนี้การตีความก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เพื่อความชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เจ้าของร้านจึงควรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงขอคำแนะนำจากผู้ออกแบบก่อนวางแผนโครงการเสมอ

 

  • การเปลี่ยนอาคารเดิมเป็นคาเฟ่

หากเราต้องการเปลี่ยนอาคารเดิมให้เป็นคาเฟ่ เราต้องรู้ว่าอาคารเดิมได้ขออนุญาตไว้เป็นอาคารประเภทใด เพราะหากขออนุญาตไว้เป็นอาคารเพื่อการพักอาศัย การเปลี่ยนมาทำเป็นร้านกาแฟ ที่ถือเป็นการใช้สอยเพื่อการพาณิชย์ ก็จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.๓) ต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ถูกต้อง
เนื่องจากตามกฎหมายอาคารพาณิชย์ได้กำหนดความสามารถของโครงสร้างในการรับน้ำหนักจร (Live Load) ที่มากกว่าอาคารที่พักอาศัย เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าอาคารดังกล่าวมีความสามารถที่จะรับน้ำหนักจรได้ในระดับเดียวอาคารพาณิชย์หรือไม่ เพราะการใช้อาคารผิดจุดประสงค์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารได้ในอนาคต

 

  • กฎหมายที่จอดรถ

กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ภัตตาคารที่มีพื้นที่นั่งน้อยกว่า 150 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ต้องมีที่จอดรถ ฉะนั้นหากคาเฟ่ของเรามีขนาดที่เล็กกว่าข้อกำหนดดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องมีที่จอดรถตามกฎหมายก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็ย่อมเป็นผลดีต้อร้าน และลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบ ๆ ร้านด้วย ซึ่งหากลองคำนวณจากอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดแล้ว อาจประมาณได้ว่าเจ้าของร้านควรจัดให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 1 คัน ต่อที่นั่ง 15 ตารางเมตร

 

  • กฎหมายบ้านแถว ห้องแถว ตึกแถว

หากเราดัดแปลงบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถวเป็นคาเฟ่ นอกจากจะต้องดูกฎหมายสำหรับภัตตาคารและอาคารพาณิชย์แล้ว ก็อย่าลืมคำนึงถึงกฎหมายสำหรับบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถวด้วย เพราะการดัดแปลงหรือต่อเติมที่ขัดต่อข้อกฎหมาย อาจมีผลต่อความปลอดภัยและการใช้งานในอนาคตได้เช่นกัน

ตัวอย่างข้อบังคับ เช่น ห้องแถวหรือตึกแถวจะสร้างต่อเนื่องกันเกิน 10 คูหา หรือมีความยาวไม่เกิน 40 เมตรไม่ได้ ดังนั้นห้องริมสุดของตึกแถวที่ยาวถึง 40 เมตร จะต่อเติมต่อเนื่องออกไปอีกไม่ได้, ในส่วนของผนังตึกแถวหรือบ้านแถวต้องทำด้วย “วัสดุถาวรที่ทนไฟ” เช่น ผนังก่ออิฐหนา อย่างน้อย 8 ซม. เป็นต้น

กฎหมายเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุก ๆ คน ไม่เว้นแม้แต่การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะร้านอาหาร หรือคาเฟ่ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้ามที่จะเรียนรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจของตน เพื่อสั่งสมเป็นองค์ความรู้ให้ตนเองทั้งรู้ทัน และรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังทำให้ได้มากที่สุด

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ HOUSE BECOMES CAFE เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นคาเฟ่ ซึ่งภายในเล่มยังมีไอเดียและเทคนิคการเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นคาเฟ่อีกมากมายอัดแน่นอยู่ในเล่ม หากใครสนใจอยากดูไอเดียอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อได้ที่ https://www.naiin.com/product/detail/526784

#AmarinAcademy #ร้านอาหาร #Cafe

เรื่องแนะนำ

ลดต้นทุนวัตถุดิบ

7 วิธีสุดเจ๋ง ช่วย ลดต้นทุนวัตถุดิบ ได้ชัวร์!

ต้นทุนวัตถุดิบ หรือ food cost ถือเป็นค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในร้านอาหาร หากเจ้าของร้านสามารถ ลดต้นทุนวัตถุดิบ ได้มาก กำไรก็จะมากตามไปด้วย

ไผ่ทอง ไอศกรีม

ไผ่ทอง ไอศกรีม อันละ 10 บาท ปีละเกือบ 100 ล้าน!

เพราะอะไร ไผ่ทอง ไอศกรีม รถเข็นหน้าตาธรรมดา ที่ไม่ได้ทำการตลาดอย่างเข้มข้น ไม่มีหน้าร้าน ถึงครองใจลูกค้ามาได้นานขนาดนี้ เราจะมาไขสูตรลับให้ฟัง!

ลด แลก แจก แถม โปรโมชั่น ไหนถูกใจลูกค้า

ร้านอาหารที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ๆ หรืออยู่ในช่วงที่ร้านซบเซา หลายร้านก็เลือกที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หรือ โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อตามที่ต้องการแล้ว เจ้าของร้านอาหารควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้างเพื่อให้ร้านประสบความสำเร็จในการนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการผลักดันแคมเปญทางการตลาดให้กับร้านได้อย่างน่าสนใจ   ลด แลก แจก แถม โปรโมชั่น ไหนถูกใจลูกค้า   ลด ทำอย่างไรถึงจะขายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วง Off Peak ? กลยุทธ์ในการลดสินค้านั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ และตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน เช่น การแนะนำสินค้าใหม่ การเพิ่มยอดขายให้กับบางเมนูที่ลูกค้าไม่เคยสนใจมาก่อน  หรือลดเพื่อให้สั่งเมนูอื่น ๆ ในร้านมากขึ้นก็ตาม  ข้อสังเกตก็คือ ร้านค้าที่สามารถจับอินไซต์ลูกค้าของตัวเองได้เก่ง ก็จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าได้ดี เช่น ร้านอาหารร้านหนึ่งตั้งอยู่ในย่าน Office ทำให้ร้านสามารถมี peak time แค่ช่วงเวลากลางวัน แต่ขายไม่ได้เลยในช่วงเวลา Off Peak  ร้านจะสังเกตได้ว่า ช่วงเวลาสักบ่ายสามพนักงานออฟฟิศอยากสั่งของทานเล่นกันมาก จึงเลือกนำเมนูทานเล่นพร้อมเซตเครื่องดื่มมาจัดโปรโมชั่นแทนที่จะเลือกเมนูหนักมาจัดทำโปรโมชั่น การกำหนดกลยุทธ์โดย Consumer Centric เช่นนี้ […]

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4669, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-664-0666, 091-729-8060
E-mail : sineenart_ya@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2023 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.