กสิกรไทย เพิ่มการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ ตั้งเป้าปี63 สินเชื่อเติบโต 4-6 % - Amarin Academy

กสิกรไทย เพิ่มการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ ตั้งเป้าปี63 สินเชื่อเติบโต 4-6 %

ก่อนหน้านี้ธนาคาร กสิกรไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับการ อนุมัติเป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย สำหรับปี 2563 ซึ่งทางกสิกรเล็งเห็นว่า ปี 2563 ปัจจัยท้าทายกดดันเศรษฐกิจไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเดินหน้าสร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชีวิตและธุรกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มการปล่อยสินเชื่อรายย่อยด้วยการใช้ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%

 

แผนปี 2563 ธนาคาร กสิกรไทย

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ เงินบาทที่ยังคงแข็งค่าส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คาดว่าปี 2563 การส่งออกไทยจะขยายตัวติดลบที่ -2% ด้านภาคเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการเดินหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทิศทางดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง”

 

ภายใต้ปัจจัยความท้าทายต่าง ๆ ธนาคาร กสิกรไทย กำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2563 กำหนดเป้าหมายธุรกิจ “To Empower Every Customer’s Life and Business” ในการเป็นสถาบันการเงินที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างนวัตกรรมทางการเงิน และทำงานเชิงรุก เพื่อส่งมอบบริการมาตรฐานสากล และคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วยการประสานพลังเทคโนโลยีและบุคลากรคุณภาพ เพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ

 

ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 2563 โดยตั้งเป้าการเติบโตเงินให้สินเชื่อรวมที่ 4-6% แบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจลูกค้าบรรษัทเติบโต 2-4% สินเชื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการเติบโต 1-3% และสินเชื่อลูกค้าบุคคลเติบโต 9-11% อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net Interest Margin:NIM) อยู่ที่ 3.1ถึง 3.3% อัตราการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ -5 ถึง -17% ในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์ คาดว่ามีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม (NPL Ratio Gross) ที่ 3.6-4.0%

 

อย่างไรก็ดีธนาคาร กสิกรไทย ได้เปิดเผยในการพบนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งว่า ธนาคารได้วางยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจหรือที่เรียกว่า 8 เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง ”8 Transformation Journeys” ประกอบด้วย

 

1. Ecosystem Orchestrator & Harmonized Channel หรือการเป็นผู้พัฒนาระบบนิเวศและผสานช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียวกับพันธมิตร เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกช่องทาง ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมผ่านช่องทางของธนาคารในช่วงครึ่งปีแรกของ 2562 นั้นราว 65 % อยู่ในช่องทาง Mobile Banking หรือที่เรียก K+  ขณะที่ 31 %เป็นธุรกรรมผ่านช่องทางเครื่องอัตโนมัติและ 4% ที่เป็นธุรกรรมผ่านช่องสาขา โดยธุรกรรมสาขาลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ช่องทางอื่นเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  ซึ่งธนาคารได้เดินหน้าปรับรูปแบบช่องทางการให้บริการให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ซึ่งคาดว่าสิ้นปี 2562 จำนวนสาขาของธนาคารจะอยู่ที่ 886 สาขา และมีเครื่องอัตโนมัติ 10,985 เครื่อง ส่วนผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น K+ จะอยู่ที่ 11.8 ล้านราย

2. Intelligent Lending การปล่อยสินเชื่ออย่างอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนำเสนอสินเชื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของลูกค้าภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ในช่วง 9 เดือนของปี 2562 การปล่อยสินเชื่อในรูปแบบIntelligent Lending ของธนาคารมียอดสินเชื่อแล้วราว 17,483 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อรูปแบบดิจิทัล 7,314 ล้านบาท และการให้สินเชื่อในช่องทางใหม่ หรือ alternative data lending มีมูลค่า10,169 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในปี 2563 ธนาคารตั้งเป้าหมาย  50% ของสินเชื่อลูกค้าบุคคลจะมาจากการให้สินเชื่อแบบ intelligent lending

3. Proactive Risk & Compliance Management การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแล โดยจะสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างการป้องกันการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. New Growth in Regional Market การเติบโตในตลาดภูมิภาค แสวงหาโอกาสในเรื่องเพย์เมนต์ระดับภูมิภาค และบริการทางการเงินที่ดีกว่า “Better Me”

5. Data Analytics การวิเคราะห์ข้อมูล โดยธนาคารจะขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีกว่าเดิมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคาร

6. Cyber Security & IT Resilience การพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี

7. Performing Talent and Agile Organization เป็นการเดินหน้าสร้างองค์กรให้มีความสามารถและมีความคล่องตัว โดยคนในองค์กรตระหนักในเป้าหมายเดียวกัน

 

8. Modern World Class Technology Capability การเป็นองค์กรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับโลก โดยวางเป้าหมายให้ KASIKORN BUSINESS – TECHNOLOGY GROUP (KBTG) บริษัทเทคโนโลยีในเครือขึ้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี  2565 ( BEST TECH ORGANIZATIONin South East Asia BY 2022 )

 

 

ขอบคุณข้อมูล : moneyandbanking

เรื่องแนะนำ

กสิกรไทย

กสิกรไทย เพิ่มการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ ตั้งเป้าปี63 สินเชื่อเติบโต 4-6 %

ก่อนหน้านี้ธนาคาร กสิกรไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับการ อนุมัติเป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย สำหรับปี 2563 ซึ่งทางกสิกรเล็งเห็นว่า ปี 2563 ปัจจัยท้าทายกดดันเศรษฐกิจไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเตรียมเดินหน้าสร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งชีวิตและธุรกิจ มุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน และเพิ่มการปล่อยสินเชื่อรายย่อยด้วยการใช้ศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมตั้งเป้าหมายสินเชื่อรวมเติบโต 4-6%   แผนปี 2563 ธนาคาร กสิกรไทย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ยังเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่มาก โดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ เงินบาทที่ยังคงแข็งค่าส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คาดว่าปี 2563 การส่งออกไทยจะขยายตัวติดลบที่ -2% ด้านภาคเศรษฐกิจภายในประเทศจะเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ จากการเดินหน้าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทิศทางดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง”   ภายใต้ปัจจัยความท้าทายต่าง ๆ ธนาคาร กสิกรไทย กำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2563 กำหนดเป้าหมายธุรกิจ “To Empower Every Customer’s Life and Business” […]

ต้นทุนร้านอาหาร

เผยวิธีคำนวณ ต้นทุนร้านอาหาร ที่เจ้าของกิจการต้องรู้!

การเงินและบัญชี เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้และการ คำนวณ ต้นทุนร้านอาหาร ก็ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขในบัญชีของคุณแม่นยำมากขึ้น แต่จะคำนวณอย่างไร ไปติดตามกัน

เงินทุน

ไอเดียดีแต่ ติดตรงที่ ” ไม่มีเงินทุน “

ไอเดียดีแต่ ไม่มีเงินทุน ปัญหาระดับชาติของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง นอกจากเงินทุนส่วนตัวแล้ว มีแหล่งเงินทุนอื่นๆ อะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย

คำนวณเงิน ลงทุนร้านอาหาร

เปิดร้านอาหารจะคืนทุนกี่ปี วิธี คำนวณการลงทุนร้านอาหาร อย่างง่าย

เปิดร้านอาหาร ควรมีรายได้เท่าไรถึงจะคุ้มค่าการลงทุน ต้องเปิดร้านกี่ปี ถึงจะคืนทุนและมีกำไร โดยวิธี คำนวณเงิน ลงทุนร้านอาหาร จะแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4669, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-664-0666, 091-729-8060
E-mail : sineenart_ya@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2023 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.