Reunion

Amarin Academy

Amarin Academy 3rd Anniversary

Amarin Academy 3rd Anniversary Food Trend Connect   รวมตัวผู้ประกอบการร้านอาหาร เปิดโอกาส สร้าง “Connection”   การทำร้านอาหารในยุคปัจจุบันนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่รสชาติอาหารอร่อย มีลูกค้าเยอะ หรือมีบริการที่ดีเท่านั้น แต่การสร้าง Connection ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยในการทำร้านอาหาร เพราะการมี Connection กับร้านอาหารด้วยกันจะเป็นตัวช่วยที่ดี ที่ทำให้เรามีอำนาจต่อรองในเรื่องของธุรกิจ มีเพื่อนคู่คิด ที่จะร่วมแชร์ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาที่เจอ และวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งทุกๆร้านจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป จะดีกว่าไหม หากเราได้รับรู้ปัญหาและแชร์ปัญหาเหล่านั้นระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ และช่วยกันระวัง ป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดกับร้านของเราเอง   ระยะเวลา : วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 14.00 – 20.30 น. สถานที่    : ณ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาในการสมัคร […]

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4865, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 087-032-9750 ปิยาสวัสดิ์ วิบูลย์ปิ่น (แอม)
E-mail : ampiya23@gmail.com

© COPYRIGHT 2020 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.