หลักสูตรการบริหารคน สำหรับธุรกิจอาหาร รุ่นที่ 2 - Amarin Academy

หลักสูตรการบริหารคน สำหรับธุรกิจอาหาร รุ่นที่ 2

เมื่อถามว่าปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดสำหรับการทำธุรกิจอาหารคืออะไร 8 ใน 10 รายมักบอกว่า ปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดคือเรื่อง “คน” ทั้งขาด ลา มาสาย ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ บริการไม่ดี มีปัญหา ทะเลาะกันเอง ลาออกบ่อย ทำงานไม่ทน ฯลฯ รู้ไหมว่า ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยหลักการบริหารงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ Amarin Academy จึงจัดหลักสูตรการ บริหารคน สำหรับธุรกิจอาหาร (HR for Food Business) เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคนภายในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หยุดทุกปัญหาน่าปวดหัวของการทำธุรกิจอาหาร


หลักสูตร : การบริหารคน สำหรับธุรกิจอาหาร (HR for Food Business) รุ่นที่ 2
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน ในวันพุธที่ 24 – วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562
เวลา : 09.00-17.00 น.
สถานที่: ณ Convention Hall บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ค่าใช้จ่ายการอบรม: 12,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*** พิเศษ! มา 2 ท่าน เหลือท่านละ 11,000 บาท***


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกฎหมายแรงงานที่จำเป็นในการบริหารงาน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมเกิดทักษะในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้ผู้อบรมรับรู้วิธีการคัดเลือกพนักงาน (Recruitment) การรักษาพนักงาน (Retention) และการควบคุมอัตราการลาออก (Turnover Rate) ของพนักงาน
 4. เพื่อลดโอกาสการเกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. ผ้เูริ่มต้นดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร ร้านคาเฟ่
 2. เจ้าของร้านอาหาร ร้านคาเฟ่
 3. ผ้บูริหาร และทีมปฏิบตัิงานในธุรกิจร้านอาหาร ร้านคาเฟ่

เนื้อหาวิชารวม 14 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. บทบาทงาน HR ของผู้จัดการร้าน
 2. การคัดเลือกคนที่ตรงกับความต้องการ
  – หัวข้อและขั้นตอนการสัมภาษณ์
  – การทดลองปฏิบัติงาน (On the Job Evaluation)
 3. สัญญาจ้างแรงงาน และการทดลองงาน
  – สัญญาจ้างสำคัญอย่างไร
  – พนักงานประจำ VS พนักงานระหว่างการทดลองงาน
 4. ผู้จัดการกับแรงงานสัมพันธ์
  – ทำไมต้องมีระเบียบและนโยบายการทำงาน
  – พื้นฐานกฎหมายแรงงาน
  – การปฏิบัติต่อพนักงาน ( People Practices )
 5. การบริหารความแตกต่างระหว่างพนักงาน (Diversity)
  – วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบุคคล
  – เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน
 6. จัดการอย่างไรกับพนักงานที่เอือมระอา
  – การเขียนหนังสือเตือน
  – การบอกเลิกจ้าง
 7. เทคนิคการควบคุมค่าแรง (Labor cost Control)
  – การจัดตารางการทำงานที่ไม่ขัดกฎหมายแรงงาน
  – จำนวนคนที่ต้องการในแต่ละชั่วโมงการขาย

วิทยากร

อาจารย์เต้ย – พีรพัฒน์ กองทอง อดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย)

แขกรับเชิญพิเศษ : คุณสุภมาส คงวิวัฒนากุล เจ้าของร้านกล่องแสนศุข

ที่จะมาเสวนาในหัวข้อ ปรับลุค สร้างพนักงานให้มีใจรักงานบริการ มี Service mind รักองค์กร


ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัครผ่านทาง http://bit.ly/2RAeOFR 
2.หลังกรอกใบสมัคร รบกวนชำระเงินภายใน 2 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยชำระเงินผ่านทางธนาคาร

 • ธนาคารกรุงเทพ: ชื่อบัญชี AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PCL.
  เลขที่บัญชี 116-3-09046-5
 • ธนาคารกสิกรไทย: ชื่อบัญชี AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PCL.
  เลขที่บัญชี 047-1-04237-4

3.ส่งหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) มาที่ FB Inbox : Amarin Academy หรือ คลิก http://m.me/Amarinacademy


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FB Inbox: http://m.me/Amarinacademy
โทร. 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือโทร. 092 254-0742

เรื่องแนะนำ

Follow Me

Contact

เว็บไซต์ : amarinacademy.com
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Tel : 02-422-9999 ต่อ 4662 หรือ 4865, 092-254-0742
Email : amarin.academy@gmail.com

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์ Amarin Academy
Tel. 081-732-8222 ยุทธพล สมรรคจันทร์ (เติร์ก)
E-mail : yutthapol_sa@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2019 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED.