หลักสูตร ขั้นตอนก่อนเปิดร้านอาหาร  “Workback Timeline” รุ่นที่ 1

นี่คือครั้งแรกของการร่วมกันระหว่าง Amarin Academy และ เพื่อนแท้ร้านอาหาร 2 แบรนด์ผู้นำด้าน know-how และ how-to ในธุรกิจร้านอาหารเมืองไทย
เพิ่มเพื่อน