บริหารคน สำหรับธุรกิจอาหาร

หลักสูตรการ บริหารคน สำหรับธุรกิจอาหาร

เมื่อถามว่าปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดสำหรับการทำธุรกิจอาหารคืออะไร 8 ใน 10 รายมักบอกว่า ปัญหาที่น่าปวดหัวที่สุดคือเรื่อง "คน" ทั้งขาด ลา มาสาย ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ
Operation-Setup

Operation Setup วางระบบร้านอาหาร อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

ระบบเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จ เราจึงจัดหลักสูตร Operation Setup วางระบบร้านอาหาร อย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ร้านอาหารเติบโตอย่างมั่นคง

หลักสูตรเปิดร้านอาหาร…ไม่ให้เจ๊ง  (Restaurant Feasibility Study) รุ่นที่ 6

จากความสำเร็จของการจัด "หลักสูตรเปิดร้านอาหาร...ไม่ให้เจ๊ง" (Restaurant Feasibility Study) รุ่นที่ 1-3 ที่ผ่านมา ทำให้ Amarin Academy จัดหลักสูตรเปิดร้านอาหาร ...ไม่ให้เจ๊ง รุ่นที่ 4 ขึ้น
เพิ่มเพื่อน