หลักสูตรเปิดร้านอาหาร…ไม่ให้เจ๊ง  (Restaurant Feasibility Study) รุ่นที่ 4

จากความสำเร็จของการจัด "หลักสูตรเปิดร้านอาหาร...ไม่ให้เจ๊ง" (Restaurant Feasibility Study) รุ่นที่ 1-3 ที่ผ่านมา ทำให้ Amarin Academy จัดหลักสูตรเปิดร้านอาหาร...ไม่ให้เจ๊ง รุ่นที่ 4 ขึ้น
เพิ่มเพื่อน