About Fair

Amarin Academy คือ Community สำหรับผู้ประกอบการที่อยากสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ เป็นแหล่งรวบรวมเคล็ดลับ ความรู้ เทคนิคการบริหารจัดการร้านอาหาร โดยคอนเสปต์ของเราคือ “เจาะลึกเบื้องหลัง ทำจริง! เจ็บจริง! จากผู้ประกอบการตัวจริง แชร์ทุกความรู้แบบไม่มีกั๊ก โค้ชคุณ หมัดต่อหมัด จนกว่าคุณจะสำเร็จ!”

ตลอดระยะเวลาที่เราเริ่มทำงานมา ได้เผยแพร่ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์แอดและคอร์สสัมมนา ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ ในรูปแบบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจได้จริง จึงได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ทีมงานจึงต้องการเผยแพร่เคล็ดลับความรู้ในช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายและสะดวกขึ้น

จึงจัดงาน Thailand Food Show มหกรรมธุรกิจอาหาร ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจอาหารทุกแขนง ทั้งเทคนิคด้านการจัดการธุรกิจอาหารให้มีประสิทธิภาพ นำเสนอเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ แชร์ทุกประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จในวงการ ภายใต้การผลิตและบริหารงานโดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทุกคน ก้าวสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน